facebook twitter plurk English 中文 sitemap
News  
Film Director Keywords

ePaper Subscription
Subscribe Unsubscribe

 

ロヨ⑦Уみ   

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 

韓國女性影展

 

HOME > About Us > Board of Directors
Board of Directors

Chairwoman:
Ching FAN
Director-General
Huei-Chi JUANG
Festival Director:
Yinju SU
Board Director:
Fan WU, Vita H.H. LIN, She-Wei CHOU, Jia-Tian SHIU
Board Member:

Chun-Chi WANG, Meg M. LU, Ling-Ling LIN, Tai-Li HU, Teresa HUANG, Tin-Ging YU, Betsy LAN, Wei-Ssu CHIEN, Jing-Huei LI, Ying-Ying YANG

Standing Board Supervisor:
Weitsy WANG
Board Supervisor:
Lydia WEN, Pei-Jing LIN
Consultant:
Yu-Shan HUANG, M-H. Mia CHEN, Lih-Kuei CHEN, Hsiu-Nu TSAI, Sophie LIN

Latest update: 2015.05.26